+90 (212) 347 24 25

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi

Anasayfa  /  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi’nde sosyal bilimlerin farklı dallarında başvurulan araştırma yöntemleri bir arada kullanıldı. En başta ise, arşiv taramaları ve sözlü tarih görüşmeleri.

Arşiv taramaları devlet arşivlerinde, kurumların arşivlerinde, aile albümlerinde, gazetelerin ve süreli yayınların veri tabanlarında yürütüldü. Beşiktaş’ın kent ve kültür tarihiyle ilgili ulaşılabilen fotoğraflar, resimler, kartpostallar, mektuplar, haritalar, resmi belgeler, filmler, edebi eserler ve konuyla ilgili her türlü kişisel evrak, tematik olarak tasniflenerek bu projenin temel ayaklarından birini oluşturdu.

Sözlü tarih görüşmeleri ise projenin diğer veri toplama yöntemiydi. Yaşamlarının bir kısmını Beşiktaş’ta geçirmiş veya Beşiktaş’la ilgili deneyimler biriktirmiş kaynak kişilerle yapılan bu görüşmelerde, bir zamanlar yaşadıkları mahallelerin dokusu, çocukluk anıları, gençlik yılları, üretim ve tüketim ilişkileri, eski komşuları ve kentle ilişkileri hakkında görüşleri kayıt altına alındı.

Yapılan araştırmaların sonunda, Beşiktaş’ın ve İstanbul’un son yüzyıl içinde yaşadığı dönüşümler, üç kuşağın farklı bakışları ve yorumlarıyla bu çatı altında toplandı.